Etusivu > Asukkaille > MiniMoi!-kilpailu

MiniMoi!.jpg

Mitäpä jos vähentäisit veden kulutusta, käyttäisit autolämmitystolppaa vain todelliseen tarpeeseen ja parantaisit jätteiden lajittelua entisestään? Tai säätäisit asunnon lämpötilan terveelliselle ja energiataloudelliselle tasolle? Näin voisit MiniMoi!da oman asuinkiinteistösi hiilidioksidipäästöjä.

MiniMoi!-kilpailun järjestää Lahden Talojen asukkaiden ympäristötoimikunta yhteistyössä yhtiön kanssa ajalla 1.6.2017-31.5.2018. Asukkaat kilpailevat siitä, mikä vuokratalokohde vuoden aikana vähentää eniten asumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Seurannassa ovat veden, lämmitysenergian ja kiinteistösähkön kulutus sekä jätehuolto.

Suurin potentiaali CO2-päästöjen minimointiin arvioidaan löytyvän asunnon lämmityksestä ja lämpimästä käyttövedestä. Kilpailu perustuu nimenomaan asukkaiden omien käyttötottumusten muutokseen.

Kesäkuussa 2018 eniten hiilidioksidipäästöjään minimoineet kiinteistöt laitetaan paremmuusjärjestykseen ja kolmen parhaimman kiinteistön asukkaat palkitaan!

Kilpailussa vertaillaan kiinteistöjen hiilidioksidipäästölukuja (CO2-lukuja), jotka lasketaan kertomalla kulutettu energiamäärä energian päästökertoimella. Vuoden 2016 suurin kiinteistökohtainen CO2-indeksi oli 11,9 kiloa ja pienin 1,2 kiloa rakennuskuutiota kohti. Lahden Talot -konsernin koko kiinteistökannan normeerattu eli lämpötilakorjattu indeksi oli 9,1. Edellisissä luvussa ei ole mukana jätehuollon osuutta.

lajittelu.JPG

Tulosta