Etusivu > Ajankohtaista > Tiedotearkisto 2013

Lahden Talot tunnetuin ja luotetuin vuokranantaja Lahdessa

27.12.2013

Yhtiö myös tunnetumpi kuin muut suurten kaupunkien vuokrataloyhtiöt

Lahden Talot on vakiinnuttanut asemansa Lahden selvästi tunnetuimpana vuokranantajana. Vuokrataloyhtiöiden tunnettuutta ja imagoa käsittelevään tuoreeseen tutkimukseen vastanneista lahtelaisista 58 prosenttia tuntee Lahden Talot vähintään kohtalaisesti. Tulos on samaa suuruusluokkaa kuin edellisilläkin tutkimuskerroilla. Seuraavaksi parhaiten lahtelaiset tuntevat yksityiset vuokranantajat (45 prosenttia) ja VVO:n (43).

Lahden Talot on myös tunnetumpi kuin Suomen suurimpien kaupunkien vuokrataloyhtiöt keskimäärin. Yhtiöiden keskimääräinen tunnettuus tutkimuksessa oli 45 prosenttia, mikä oli 13 prosenttiyksikköä pienempi kuin Lahden Talojen.

Vuokrataloyhtiöiden tunnettuutta ja imagoa selvittäneen tutkimuksen teetti kahdeksan kaupunkien omistamaa vuokrataloyhtiötä Finnish Consulting Groupilla. Lahden Talojen imagoa verrattiin VVO:n, Saton, Avaran, TA-Asuntojen ja yksityisten vuokranantajien imagoon. Vastaavanlainen tutkimus on tehty vuodesta 2005 alkaen joka toinen vuosi.

Lahden Talojen lisäksi tutkimukseen osallistuivat Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungin vuokrataloyhtiöt.

Luotettava, turvallinen, kilpailukykyinen

Lahdessa Lahden Taloja pidetään luotettavana, sen vuokrasuhdetta turvallisena ja vuokratasoa kilpailukykyisenä. Näitä ominaisuuksia vertailtaessa yhtiö liikkuu omalla tasollaan: vastaajista 38 prosenttia piti yhtiötä luotettavana (muiden vuokranantajien keskiarvo 10 pros.), 44 prosenttia vuokrasuhdetta turvallisena (muut 9) ja 42 prosenttia vuokratasoa kilpailukykyisenä (muut 10).

Kaupunkien vuokrataloyhtiöiden välisessä vertailussa Lahden Talot erottuu edukseen asuntojen sijaintia ja varustetasoa sekä yhtiön nykyaikaisuutta koskevien käsitysten osalta. Lahtelaisista vastaajista 47 prosenttia pitää Lahden Talojen asuntojen sijaintia hyvänä (kunnallisten vuokrataloyhtiöiden keskiarvo 40 pros.), 33 prosenttia asuntojen varustetasoa hyvänä (27 pros.) ja 31 prosenttia yhtiötä nykyaikaisena (27 pros.).


Loviisankatu 14 keittio

Tulosta