Etusivu > Ajankohtaista > Tiedotearkisto 2011

Lahden Talot ylivoimaisesti tunnetuin vuokrataloyhtiö Lahdessa

28.12.2011

Lahden Talot on ylivoimaisesti tunnetuin Lahden alueen vuokrataloyhtiö ja tunnetumpi kuin Suomen suurimpien kaupunkien vuokrataloyhtiöt keskimäärin. Tämä käy ilmi vuokrataloyhtiöiden tunnettuutta ja imagoa selvittäneestä tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimukseen vastanneista lahtelaisista 63 prosenttia tuntee Lahden Talot vähintään kohtalaisesti. Muita vuokranantajia tunnetaan huomattavasti heikommin: esimerkiksi yksityiset vuokranantajat tuntee 44 prosenttia vastaajista ja VVO:n 37 prosenttia.

Lahden Talojen tunnettuus on parantunut peräti 19 prosenttiyksikköä vuodesta 2005, jolloin kaupunkien vuokrataloyhtiöiden tunnettuutta tutkittiin ensimmäisen kerran. Samaan aikaan suurimpien kaupunkien vuokrataloyhtiöiden tunnettuuden keskiarvo on laskenut hieman ja oli tuoreessa tutkimuksessa 44 prosenttia.

- Tunnettuutta lienee parantunut tiedottamisen järjestelmällinen lisääminen viime vuosina, arvioi toimitusjohtaja Juhani Jokelainen.

Luotettava, turvallinen ja kilpailukykyinen

Luotettavuudessa, vuokrasuhteen turvallisuudessa ja vuokratason kilpailukykyisyydessä Lahden Talot liikkuu omalla tasollaan verrattuna kilpailijoihinsa. Kyselyyn vastanneista lahtelaisista 41 prosenttia piti yhtiötä luotettavana (kilpailijoiden keskiarvo 12 pros.), 48 prosenttia vuokrasuhdetta turvallisena (kilpailijoiden ka. 10 pros.) ja 44 prosenttia vuokratasoa kilpailukykyisenä (kilpailijoiden ka. 11 pros.). Vuokralla asuvista vastaajista 40 prosenttia pitäisi Lahden Talojen asuntoa kiinnostavimpana, jos olisivat nyt valitsemassa vuokra-asuntoa.

Tutkimustulosten mielenkiintoinen piirre on, että Lahden Talojen asuntoja pidetään merkittävästi rauhattomampina kuin kilpailijoiden asuntoja. Vastaajista 65 prosenttia oli sitä mieltä.

- Tämä väärinkäsitys elää sitkeästi. Omat asukkaamme ovat asiasta toista mieltä. Keväällä 2011 tehdyssä tutkimuksessa 75 prosenttia asukkaista oli erittäin tai melko tyytyväisiä rauhallisuuteen ja järjestykseen Lahden Taloissa, toteaa Jokelainen.

Vuokrataloyhtiöiden tunnettuutta ja imagoa selvittäneen tutkimuksen teetti kahdeksan kaupunkien omistamaa vuokrataloyhtiötä Finnish Consulting Groupilla. Lahden Talojen tunnettuutta ja imagoa verrattiin VVO:n, Saton, Avaran, TA-Asuntojen ja yksityisten vuokranantajien imagoon. Edellisen kerran vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2009.

Tulosta